Cung cấp than Indonesia đốt lò

Bên cạnh mùn cưa, mùn cưa sấy, công ty Long Nguyên còn cung cấp than Indonesia cho đốt lò hơi.
Than GAR 3400, 4200, 5500 size và nhiệt trị theo yêu cầu của khách hàng

Liên hệ MR Long: 0974 896 567
Và Mr Thái: 0938 750 054

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *